Nie spiesz się z cyfrową transformacją

0 Comments

Obecny kryzys ma poważny wpływ na świat biznesu. Całe sektory gospodarki zostały zamknięte, a wiele firm wprowadziło się w stan częściowego uśpienia, by skupić się na kluczowych operacjach i zachowaniu ciągłości działania. Programy transformacji cyfrowej nie są odporne na nagłe zmiany. Podczas, gdy wielu pracowników  jest zadowolonych ze zwiększonej potrzeby wprowadzenia cyfrowych technologii w firmach, trzeba zdać sobie sprawę, że ten proces nie będzie ani szybki, ani prosty.

Oto kwestie, na które powinno się zwrócić uwagę, podczas przeprojektowywania swoich programów cyfrowych.

Skupienie na strategii

Wiele z cyfrowych transformacji było dobrze sfinansowanych, jednak przyniosły one niewielką wartość zwrotną. Odpowiedzialne zespoły pracowników pracowały ciężko, jednak z niewielkim rezultatem.  Bez konkretnego planu i  uwzględnienia wszystkich etapów rozwoju innowacji, takie transformacje cyfrowe były jedynie spóźnionym gonieniem za okazją. W ciągu ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwa przemysłowe zainwestowały miliardy dolarów w celu rozwoju wykorzystania nowoczesnych technologii. Jednak w przypadku wielu z nich, brak skupienia na konkretnej strategii wprowadzania innowacji spowodował, że poniosły porażkę.

Proste rozwiązania

Globalne transformacje cyfrowe nie mogą już być złożonymi organizmami z wieloma podmiotami, dziesiątkami kanałów pracy i setkami projektów realizowanych równolegle. Wiele z takich organizacji cierpi z powodu braku przywództwa, odpowiedzialności i oderwania od podstawowej działalności firmy. Przyszłość należy do struktur zapewniających szybkość, przejrzystość i jasność. Usunięcie niepotrzebnej złożoności jest niezbędnym krokiem na drodze do dostosowania się do dynamiki rynku.

Prawdziwa innowacyjność

Transformacja cyfrowa musi koncentrować się na prawdziwej innowacyjności wokół podstawowej działalności firmy i generować wzrost na tym rynku. Większy stopień integracji i koordynacji między głównymi istniejącymi jednostkami a biznesem cyfrowym jest niezbędny. Nie może istnieć przepaść między tymi dwoma częściami jednej przecież organizacji.

Szybkie ustalenie priorytetów

Czasy teoretycznych pomysłów i nierealnych futurystycznych marzeń minęły. Nie ma miejsca na marnowanie zasobów finansowych i tworzenie niepotrzebnych komplikacji. Cyfrowa transformacja to prawdziwa innowacja  i możliwości, które mogą być rzeczywiście wykorzystane. Trzeba powrócić do podstaw i skupić się na klientach i ich potrzebach, możliwościach finansowych oraz wysokości cen. Oznacza to, że dedykowane zespoły pracowników muszą na wczesnym etapie wychwytywać nierealne projekty i anulować je, jeśli nie spełniają one wymagań.

Wykorzystanie danych

Pomyślna transformacja to taka ukierunkowana na klientów. Zarządzanie danymi nie może być traktowane, jako część wielu różnych projektów realizowanych w ramach transformacji cyfrowej. Niezbędna jest solidna i długoterminowa strategia dotycząca danych. Przyszłość technologii cyfrowej polega na zdobywaniu i wykorzystywaniu danych. To jest rdzeń innowacji.

Kryzys

Obecny kryzys związany z koronawirusem jest testem możliwości cyfrowych w skrajnych warunkach. Jest okazją do sprawdzenia możliwości komunikacyjnych, infrastruktury IT i narzędzi współpracy.  Jest również testem umiejętności pracowników.  Należy zwrócić uwagę na to, jak firma radzi sobie w kryzysie i upewnić się, czy wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Obecna sytuacja oferuje nowy początek i nowe możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *