LISTA SZKOLEŃ:

 

 1. Dynamika biznesowych rozwiązań opartych o Human Design – PRZEJDŹ DO OPISU SZKOLENIA
 2. Odkrywanie swojej roli w życiu, w zgodzie ze swoim schematem Human Design
 3. Human Design a ułatwienie i polepszenie sposobu współpracy z pracownikami.
 4. Arkany strategii rozwoju biznesu, w czasach zmian i transformacji, w oparciu o narzędzia Human Design.
 5. Znajomość Human Design a znalezienie swojej ścieżki rozwoju i balansu w życiu i pracy
 6. Zostań skutecznym liderem dzięki odkryciu swojego typu Human Design.
 7. Zwiększenie świadomości siebie i środowiska poprzez wzbogacający proces zapoznania się z Human Design.
 8. Znalezienie najwyższego poziomu motywacji, przeżywając swój własny typ Human Design.
 9. Rozpoznanie wzorców zachowań, które maskują twoją naturalną osobowość zwycięzcy
 10. Jak Human Design pozwala być mentorem dla swojego dziecka – tworzenie relacji rodzic/dziecko o większym wzajemnym interakcjom, zbudowanym na zrozumieniu i zaufaniu.
 11. Technologia niwelowania, rozpuszczania, korzystania i zastępowania z negatywnych odczuć i uczuć w racjach interpersonalnych  i biznesie
 12. Praktyka Świadomego Odczuwania wg. Human Design