Opracowujemy dokumenty prawne, które posłużą pomocą przy akcji OTWIERAMY BIZNES. Chcemy stworzyć pakiet dokumentów prawnych oraz informacyjnych, dzięki którym pomagamy policji, urzędom i sanepidowi radzić sobie z nielegalnymi i narzuconymi im praktykami, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego i lokalnej przedsiębiorczości.

Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz opinie różnych kancelarii prawnych oraz innych prawników potwierdzają to nie tylko w Polsce, ale i także widzimy analogię podobnych patologii w innych krajach.

W dniu dzisiejszym pozyskaliśmy odpowiedź od jednej z 3 kancelarii prawnej dot. pytań przedsiębiorców oraz instrukcji wobec policji i sanepidu w przypadku ich kontroli.

 

PATENTY NA RADZENIE SOBIE Z OBOSTRZENIAMI

PODNAJMOWANE CZĘŚCI LOKALI GASTRONOMICZNYCH

2 osoba wynajmuje od niego salę, udostępnia salę od granicy do granicy, udostępnia, jedzenie na wynos.

MÓJ CZAS KOSZTUJE – , faktury gotowe.

Zagadnienia dla przedsiębiorców/ klientów:

  • Podstawy prawne dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (brak mocy prawnej rozporządzeń rządu, są niezgodne z konstytucją i ustawami (wyrok WS Opole).
  • Odwołanie (zaskarżenie) od decyzji sanepidu nakładającej karę administracyjną za otwarcie działalności).
  • Odwołanie (zaskarżenie) decyzji policji o nałożeniu mandatu za otwarcie działalności.
  • Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędnika sanepidu oraz policjanta ( art. 231 kk, art. 191 kk).
  • Odwołanie (zaskarżenie policji od mandatu) dla klienta korzystającego z usług danego przedsiębiorcy.

W załącznikach przesyłamy część dokumentów (opinii prawnych, artykułów, wyroków sądów) oraz wniosek o udostępnienie informacji do GIS.

 

Czego potrzebujemy od Was:

  • Robimy akcję informacyjną do sanepidu, policji (najlepiej osobiście) oraz do przedsiębiorców. Prawo jest po ich stronie.
  • Zwracamy się również z prośbą do kancelarii prawnych o wsparcie w powyższym temacie.

W razie pytań służę pomocą Piotr: 572-689-719