Jak zatrudniać nowych pracowników w czasie epidemii?

Jak zatrudniać nowych pracowników w czasie epidemii?

Jak zatrudniać nowych pracowników w czasie epidemii?

Proces rekrutacyjny musi obecnie wyglądać zupełnie inaczej, niż do tej pory. Osobiste rozmowy musza zostać zastąpione przez wideorozmowy. Oto pięć strategii, które pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

Czy Twoja firma jest przygotowana do zdalnego rekrutowania i zatrudniania nowych pracowników?

Nowe badanie przeprowadzone przez Doodle wykazało, że tylko 16% specjalistów HR w Stanach Zjednoczonych potwierdza, że są w pełni przygotowani do działania online dzięki swoim programom rekrutacyjnym i wdrożeniowym. Badanie wykazało również, że narzędzia do zdalnych spotkań są zwykle niskopriorytetowymi pozycjami w budżetach HR, pomimo gwałtownego wzrostu liczby zdalnych spotkań oraz że nowi pracownicy, którzy zostali zatrudnieni online, praktycznie nie mogą czuć się częścią zespołu. Przyszłość biznesu i proces zatrudniania w związku z pandemią COVID-19 są niepewne, więc małe firmy będą musiały być elastyczne i dostosowywać swoje zwykłe praktyki, dopóki nie będzie możliwe nawiązanie bezpośredniej współpracy.

Wyraźnie poinformuj, że firma aktywnie poszukuje nowych pracowników

Firmy muszą pokazać kandydatom, że są nadal otwarte, wciąż zatrudniają i nie przerywają pracy. Upewnij się, że wszystkie aktualne oferty pracy są wymienione na stronie firmy i innych portalach. Możesz zachęcić swoich pracowników, by przekazywali informacje o ofertach pracy przez ich media społecznościowe.

Stwórz szczegółową procedurę rekrutacyjną

Jeśli zatrudniasz podczas pandemii koronawirusa, przed rozpoczęciem procesu potrzebujesz szczegółowej i przemyślanej procedury lub planu rekrutacji. Zatrudnianie całkowicie zdalnie będzie zupełnie innym doświadczeniem niż zatrudnianie osobiście. Twoim obowiązkiem wobec firmy i potencjalnych pracowników jest upewnienie się, że proces działa. Większość przygotowań do zatrudnienia nowego pracownika będzie taka sama, jak w przypadku zatrudnienia osobiście. Sporządzisz listę kandydatów, zawęzisz ich i wybierzesz tych, z którymi przeprowadzisz rozmowę kwalifikacyjną. Po zaproszenia na rozmowę wideo upewnij się, że dokładnie opisałeś przebieg procesu i to, czego powinien oczekiwać kandydat. Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak godzina, data i kto do kogo zadzwoni. Podaj link do spotkania wideo.

Bądź świadomy tego, co możesz zaoferować

Jest to bardzo niepewny czas zarówno dla firm, jak i pracowników, dlatego podczas rekrutacji upewnij się, że Twoja firma może wspierać nowego pracownika bez zastrzeżeń i modyfikacji. Jeśli uważasz lub wiesz, że okoliczności zmienią się po minięciu kryzysu, na przykład może nastąpić przeniesienie pracownika do pracy w biurze, przedstaw taką możliwość, składając ofertę pracy.

Podkreśl, że priorytetem jest umiejętność pracy zdalnej

W najlepszym interesie Twojej firmy jest położenie szczególnego nacisku na umiejętności zdalnej pracy podczas zatrudnienia. Skuteczna komunikacja, organizacja i sumienność są przydatnymi umiejętnościami w pracy zdalnej. Chociaż Twoja firma może nie pracować zdalnie na zawsze, szczególne poszukiwanie tych umiejętności u kandydatów do pracy może ułatwić im przejście do Twojej firmy i zwiększyć ich początkową produktywność.

Wykorzystaj istniejącą pulę kandydatów

Wiele firm ma pulę kandydatów, którzy wcześniej złożyli wnioski i mogą szukać pracy w czasie kryzysu. Jeśli chcesz uniknąć aktywnej kampanii rekrutacyjnej, możesz przenieść swoją uwagę na istniejącą pulę kandydatów. Takie podejście może dać firmom przestrzeń i czas na rekrutację odpowiednich pracowników, którzy wykorzystają swój potencjał w nowych inicjatywach po minięciu kryzysu i wznowieniu działalności przez firmy.

Leave a Reply

Copyright © 2021 | Powered by Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki