Pobudzanie i podtrzymywanie wzrostu przez koncentrację na kulturze organizacyjnej

Pobudzanie i podtrzymywanie wzrostu przez koncentrację na kulturze organizacyjnej

Pobudzanie i podtrzymywanie wzrostu przez koncentrację na kulturze organizacyjnej

Firmy, które zidentyfikują mocne strony organizacji, będą lepiej przygotowane do przetrwania kryzysów. Wiele wyzwań, takich jak na przykład wolniejszy wzrost przedsiębiorstw, jest nieuniknionych. Chociaż dbanie o pracowników i klientów jest sprawą najwyższej wagi, ostrożni liderzy muszą także myśleć o przyszłości. Koncentrowanie się na kulturze powinno być priorytetem, ponieważ kultura firmy może wspierać lub potencjalnie hamować jej postęp. Możesz pomóc swojej firmie przetrwać te burzliwe czasy i wyjść z nich jeszcze silniejszą niż wcześniej.

Kultura organizacyjna ma znaczenie

Zbyt często organizacje koncentrują się tylko na swojej strategii i modelu operacyjnym, ponieważ wydają się łatwiejsze do zmiany, pomijając kwestię kultury organizacyjnej. Peter Drucker zwykł mawiać: „Kultura je strategię na śniadanie”. Dzieje się tak dlatego, że aby cokolwiek zrobić, ludzie muszą działać, a kultura dyktuje, jak ludzie postępują znacznie bardziej, niż strategia czy modele operacyjne. Firmy o charakterystycznej kulturze mają dwa razy większe szanse na silny wzrost w stosunku do średniej w branży i są prawie dwa razy bardziej opłacalne.

Ponadto, niewłaściwa kultura może prowadzić do katastrofy. Klasycznym tego przykładem jest RCA, dawna firma elektroniczna. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych RCA przewodził światu w dziedzinie elektroniki użytkowej. Następnie, jak udokumentowano w artykule w Harvard Business Review, na przełomie lat 60. i 70. Robert Sarnoff, dyrektor generalny RCA, doszedł do błędnego przekonania, że „epoka wielkich przełomów w elektronice użytkowej… minęła”. Dzięki takiemu nastawieniu firma zaczęła odchodzić od konsumentów i koncentrować się na klientach biznesowych. Ta zmiana była z pewnością decyzją strategiczną. Ale była zakorzeniona w przekonaniu kulturowym, że na horyzoncie nie ma nic nowego. RCA zdecydowało się zignorować lub przestać pielęgnować kulturę innowacji, która sprawiła, że RCA było tym, czym było. Rezultaty tej decyzji są już historią. RCA scedowało pozycję lidera na rynku dla takich firm, jak Sony i Panasonic.

Co robić w obecnej sytuacji?

Po upewnieniu się, że twoi ludzie są bezpieczni, plany ciągłości działania są prawidłowe, a łańcuch dostaw jest przywrócony, weź głęboki oddech i zastanów się, co przyniosło Ci sukces, a co zagraża twojemu rozwojowi. Następnie zacznij pracować nad swoją kulturą. Każdy kierownik firmy powinien być w stanie szybko i spójnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania: Jak tworzymy wartość dla naszych klientów? Jakie możliwości wykorzystujemy do zapewnienia tej wartości? Jak dobrze nasze produkty i usługi pasują do tych wartości i tych możliwości? Odpowiedź na te pytania pozwoli Ci poznać twoją kulturę i dostrzec jej zalety.

Określ zachowania, które twoja firma powinna promować

Zachowania są specyficznymi, trwałymi sposobami działania, które są łatwe do wdrożenia i zmierzenia. Zachowania nie są jednorazowymi działaniami. Zachowania powinny rozwijać strategiczne aspiracje. Są ważne, ponieważ łatwiej jest podążać za nowym sposobem myślenia niż nadawać nowy sposób działania. Dyrektorzy wysokiego szczebla są zazwyczaj zbyt daleko od codziennej rzeczywistości, aby określić, które zachowania przyniosłyby korzyści organizacji. Z drugiej strony menedżerowie pierwszej linii wiedzą, które zachowania rozwiązałyby problemy, z którymi się borykają, ale nie zawsze czują, że mają pozwolenie od kierownictwa wyższego szczebla lub kierownictwa firmy na wprowadzenie niezbędnych zmian. Albo, co gorsza, obawiają się podjęcia jakichkolwiek działań, które można interpretować jako podważenie status quo. Jeśli jako dyrektor  zaangażujesz się na wczesnym etapie procesu będziesz w stanie wskazać i rozwinąć odpowiednie zachowania, które twoja organizacja powinna promować.

Znajdź sposoby na utrwalenie pożądanych zachowań

Motywacje obejmują nagrody pieniężne i inne zachęty, promocję i rozwój przywództwa oraz indywidualne uznanie. Przepływy informacji to sposób, w jaki organizacja przetwarza dane i wiedzę. Obejmują one raportowanie, zarządzanie wiedzą, szkolenia i systemy. Tak więc, pracownicy i liderzy mogliby uzyskać szkolenie na temat najlepszych sposobów wzmagania zachowań określonego rodzaju. Struktura, czyli sposób, w jaki twoja firma organizuje pracę jest bardzo istotna. Obejmuje hierarchię organizacji, role i obowiązki oraz zasady i standardy. Na przykład niektóre role, takie jak dyrektor ds. Innowacji są wyraźnie powiązane z konkretnymi zachowaniami. Zbierz zespół kierowniczy i poświęć trochę czasu na zastanowienie się, kim są nieformalni liderzy w twojej organizacji. Utwórz z nich grupę roboczą. W miarę postępów w pracy nad wzmocnieniem kultury spotkaj się z tą grupą, aby uzyskać pomoc w interpretacji wyników twoich wysiłków i zidentyfikowaniu kluczowych zachowań, które pomogą Ci spełnić aspiracje twojej firmy.

Leave a Reply

Copyright © 2021 | Powered by Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki